Morphological and Taxonomical Investigations on the Rumen Ciliates of Epidinium Crawley, 1923 and Ophryoscolex Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida) *

GÖÇMEN, Bayram

Ph. D. Thessis in Turkish with English Summary (Türkçe Özet) Doktora Tezi

Supervisor: Prof. Dr. Nimet ÖKTEM

September 1996, 154 pages

SUMMARY: Rumen contents obtained from 30 domesticated cattle (Bos taurus L.), slaughtered at abattoirs in the vicinity of Izmir, were surveyed for ciliates belonging to the genera of Epidinium and Ophryoscolex.

Results of this survey suggested that the ciliates in these two genera should not be classified to the species level on the basis of caudal spination characteristics or the number of the rings of secondary caudal spines, as previously proposed (Dogiel, 1927; Kofoid and MacLennan, 1933). Populations intermediate in these characteristics were detected in Turkish cattle and analysis of the morphometrical data for all criteria did not indicate significant differences for establishing separate species. It appears that these features, which show continuous variation, are more appropriate for classification as formae. Therefore, the two genera have been revised. O. purkynjei and O. caudatus, previously described as two different species, are now considered as the same species, O. purkynjei, according to the priority in Systematic Zoology. Three new formae (O. p. f. purkynjei n. f., O. p. f. bifidobicinctus n. f. and O. p. f. bifidoquadricinctus n. f.), all belonging to O. purkynjei are described. A distintcly different new species of Epidinium, E. graini n. sp., is described, which shows closely related phylogenetic trends to Ophryoscolex. The present study also reports for the first time, the presence of E. caudatum f. diodonta n. st., E. e. f. triodonta n. st., E. e. f. tetrodonta n. st. and E. e. f. pentodonta n. st. in cattle.

GÖÇMEN, B. (1996). İşkembe Siliyatlari Epidinium Crawley, 1923 ve Ophryoscolex Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida) Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Arastirmalar. *

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir, 154 sayfa.

ÖZET: Bu çalışmada İzmir civarindaki salhanelerde kesilen toplam 30 evcil sığır (Bos taurus L.)' dan elde edilen işkembe içerikleri Epidinium ve Ophryoscolex genuslarına dahil siliyatlar açısından incelenmiştir.

Araştırma sonucunda her iki genus içerisinde bulunan siliyatların önceden bazı araştırıcıların yaptığı gibi kaudal ışınlanma özellikleri (Dogiel, 1927) ve ikincil ışın halkası sayısına dayalı olarak (Kofoid and MacLennan, 1933) tür düzeyinde ele alınamıyacakları anlaşıldı. Zira bu durum sığırlarımızda sözkonusu karakterler açısından bazı ara populasyonların saptanmış olması ve istatistiki analiz yöntemleri ile gösterilmiştir. Sürekli varyasyonlar gösteren bu tip karakterler için en uygun sınıflandırmanın "forma" sınıflandırması olduğu ortaya çıkartılmıştır. Bu nedenle her iki genus yeniden gözden geçirilmiş ve priorite ilkesi gözönünde tutularak önceden iki ayri tür olarak tanımlanmış olan O. purkynjei ile O. caudatus, O. purkynjei altında birleştirilmiştir. Ayrıca alışılmış epidiniumlardan farklı olarak Ophryoscolex genusuna yakın filogenetik eğilimler gösteren 3 formali yeni bir tür, E. graini n. sp. ile O. purkynjei' ye dahil 3 yeni forma (O. p. f. purkynjei n. f., O. p. f. bifidobicinctus n. f. ve O. p. f. bifidoquadricinctus n. f.) tanımlanmıştır. Bundan baska E. e. f. diodonta n. st., E. e. f. triodonta n. st., E. e. f. tetrodonta n. st. ve E. e. f. pentodonta n. st. ruminant memelilerden ikinci, sığırlardan ilk kez kaydedilmişlerdir.

*The thessis results were published in 3 papers in an international periodic, Turkish Journal of Zoology (Tübitak) indicated in the publication list with the numbers of 13 (Ophryoscolex), 14 (Epidinium) and 17 (Epidinium graini n. sp.)

* Bu tez sonuçları uluslararası Türk Zooloji Dergisi'nde Makaleler listesinde  13 (Ophryoscolex), 14 (Epidinium) ve 17 (Epidinium graini n. sp.) numaralı makaleler şeklinde yayınlanmıştır.